Nasıl Üye Olurum ?

Sandık üyeliği için Dernek üyeliği şarttır ve en az bir fona üye olunması gerekir. Sandığa,  derneğin asil üyelerinin müracaatları halinde yönetim kurulunun kararı ile üye olabilirler. Sandık yönetim kurulu en geç 30 gün içerisinde üyelik için yapılan müracaatlara cevap verir. Hiç kimse sandığa üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Üyelikten Nasıl Ayrılabilirim ?

Sandık üyeliği, üyenin Sandık üyeliğinden ayrılma dilekçesi (ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır)  ile ölümü halinde kendiliğinden sona erer. Her üye sandık Başkanlığı'na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Sandık üyeliğinden, borçları tahsil edildikten sonra birikimleri kendilerine ödenerek üyelikten ayrılmış sayılır. Sandık üyeliğinden ayrılanlar, sandık tarafından edinilen gayri menkullerden ve taşınmazlardan hiçbir hak talep edemezler.

Biriktirme ve Borç Para Verme Fonu Katılım Payı Ne Kadar ?

Biriktirme ve Borç Para Verme Fonu Katılım payı aylık 150 TL.'dir. İsteyen üyeler dilekçeyle müracaat ederek yukarıdaki dönemler için belirlenen katılma payının % 100 oranında artırarak ödeyebilirler.

Biriktirme ve Borç Para Verme Fonundan Yararlanma Şartları nelerdir ?

1. Borç para almak için, Sandıkça hazırlanmış Borç senedinin usulüne uygun bir şekilde doldurulup borçlu ve sandık üyesi 1 kefil tarafından imzalanır.

2. Borçlu üyeler borçlarını, ödemedikçe yeniden borç talebinde bulunamazlar ve borç para alamazlar.

3. Üyeler bu fondaki birikmişlerinden en fazla iki kat para çekebilirler. Yeni üye sandıkta birikmiş olan tasarruf miktarından 3 ay önce yararlanamaz.

4. Üyelere verilen borç paranın taksitlendirme şartlarını Yönetim Kurulu Kararları ile günün şartlarına göre düzenler. Üye bu şartları kabul eder.

5. Borç verme bir sıra dâhilinde yapılıp borç para verilirken öncelik hiç para almayan üyelere tanınır. Üye borç talebinde bulunduğu senette (form) belirtmiş olduğu taksit sayısı bittikten 1 (bir) ay sonra kredi çekmek için müracaat eder.

6. Borçlu üyeler borcunu 3 ay üst üste ödemediği takdirde borçlu ve kefil yazılı olarak uyarılır. (Ticaret Kanunu) Uyarılara rağmen ödeme yapılmamışsa yasal işlem yapılması maksadıyla yönetim kurulu tarafından ihtarname gönderilir. Borç tahsili yapılamaz ise yasal süre başlatılır. Borç senedinde kefil olarak imzası bulunan kişi bu hükmü peşin olarak kabul etmiş sayılır.

Biriktirme ve Borç Para Verme Fonundan Nasıl Ayrılırım ?

Üyelerden; Ankara dışına nakil, tayin, kurum değiştirme, askerlik emeklilik ve iş akdi feshi gibi nedenlerden dolayı sandıktan zorunlu ayrılan üyelerin içerideki birikmişleri kendisine, ölüm halinde ise varislerine herhangi bir kesinti yapılmadan ödenir. İsteğe bağlı olarak istifa yolu ile ayrılan üyelerden ise alacağı toplam miktar üzerinden  % 1 fon gideri olarak kesinti yapıldıktan sonra kalan meblağ üyenin kendisine ödenir.

Emeklilik Fonu Katılım Payı Ne Kadar ?

İsteyen Emeklilik Fonu Katılım payı aylık 120 TL.'dir. İsteyen üyeler dilekçeyle müracaat ederek yukarıdaki dönemler için belirlenen katılma payının % 100 oranında artırarak ödeyebilirler.

Emeklilik Fonundan Nasıl Ayrılırım ?

Üyelerden; Ankara dışına nakil, tayin, kurum değiştirme, askerlik, emeklilik ve iş akdi feshi gibi nedenlerden dolayı sandıktan zorunlu ayrılan üyelerin içerideki birikmişleri kendisine, ölüm halinde ise varislerine herhangi bir kesinti yapılmadan ödenir. İsteğe bağlı olarak istifa yolu ile ayrılan üyelerden ise alacağı toplam miktar üzerinden  % 1 fon gideri olarak kesinti yapıldıktan sonra kalan meblağ üyenin kendisine ödenir.

Sosyal, Eğitim ve Sağlık Yardım Fonu Katılım Payı Ne Kada r?

İsteyen Sosyal, Eğitim ve Sağlık Yardım Fonu Katılım Payı aylık 45 TL.'dir.

Sosyal, Eğitim ve Sağlık Yardım Fonundan Yararlanma Şartları nelerdir ?

1. Ölüm Yardımı : Bu fona üye olan üyenin, ölümü halinde  (ölüm raporu ve veraset ilamı ile belgelemek şartıyla) başvuru tarihini takip eden ilk ücret ödemesinde her üyeden;  20.00 TL. karşılığı kesinti yapılarak tahsil edilen toplam miktar veraset ilamında belirtilen yasal mirasçılarının belirlediği banka hesabına yatırılır. Bu fona üye olan üyenin,  eşinin ölümü halinde (ölüm raporu veya ölüm raporunun onaylı sureti ile belgelemek şartıyla) her üyeden  10,00 TL. kesinti yapılarak tahsil edilen toplam miktar üyenin hesabına yönetim kurulu tarafından yatırılır. Bu fona üye olan üyenin,  çocuğunun ölümü halinde (ölüm raporu veya ölüm raporunun onaylı sureti ile belgelemek şartıyla) her üyeden  5,00 TL. kesinti yapılarak tahsil edilen toplam miktar üyenin hesabına yönetim kurulu tarafından yatırılır. Bu fona üye olan üyenin, anne veya babasının ölümü halinde  (ölüm raporu aslı veya onaylı sureti ile belgelemek şartı ile)  500,00 TL. üyenin hesabına yönetim kurulu tarafından yatırılır.

2. Diğer Yardımlar : Bu fona üye olan üyenin, evlenmesi durumunda  bir tam altın, çocuklarının evlenmesi durumunda bir yarım altın, yeni doğan her çocuğuna bir çeyrek altın, çocuğunun sünnetinde  (sünnet raporu fotokopisi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile belgelemek kaydıyla) bir çeyrek altın verilir. Bu fona üye olan üyenin, işten atılması durumunda iş akdi feshini belgelemek kaydıyla (yüz kızartıcı suçlar, nakle muvafakat etmeyenler, anlaşmalı iş akdi feshi ve ülke bütünlüğünü bozacak hareket ve faaliyetlerde bulunma hariç) bir defaya mahsus bu fondan 1.000,00 TL. ödenir. Üyenin çocuklarının ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Yesti (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarında kendi alanında Türkiye sıralamasında  ilk 5.000  (beşbin)  nci sıralamaya girenlere  toplam 2,400 TL.  ödenir.  Ödeme başvuru tarihinden  itibaren 12 ay boyunca 200 TL. olarak sosyal fondan  karşılıksız olarak üyenin çocuğunun belirleyeceği banka hesabına yatırılır. Rahatsızlığı (hastalığı) nedeni ile 90 gün ve üzeri rapor alan üyelere yılda bir defaya mahsus (raporun alındığı tarihten itibaren) olmak üzere bir tam altın karşılığında karşılıksız para yardımı yapılır.

Sosyal, Eğitim ve Sağlık Yardım Fonundan Nasıl Ayrılırım ?

Üyelerden; Bu fona yeni üye olanlar bir yıl içinde istifa ederek ayrıldıkları takdirde kendisine yapılan sosyal yardımların bedeli alındıktan sonra istifası kabul edilir. Bu fondan istifa eden üyelere hiçbir ödeme yapılmaz.

https://babasacs.de/Louis-Vuitton-X-Supreme-Sunglasses-03-1125-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Canvas-Elysee-Wallet-M60413-blue-7478-fr.html https://babasacs.de/Hermes-Constance-Cowskin-Leather-Bag-H017-orange-silver-fr-1118 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Formentera-Flat-Thong-Sandals-Red-Pink-Summer-6125-fr.html https://babasacs.de/Givenchy-Lucrezia-Small-Boston-Bag-ApricotBlack-Leather-1112S-fr-2380 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Bandeau-8x120cm-15-4787-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Grease-Sunglasses-02-913-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Neonoe-M44020-M44021-M44022-3393-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Canvas-Speedy-Bandouli-3310-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Luxembourg-Men-s-Sneakers-Top-Quality-29-5259-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Vintage-Monogram-Vernis-Mini-Container-Bag-Red-4171-fr.html https://babasacs.de/Bottega-Veneta-Olimpia-Large-Shoulder-Bag-Off-White-fr-1863 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Bandeau-10x120cm-05-4762-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-print-Stellar-Sneakers-Boots-White-Fuchsia-6589-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Pouch-Clutch-Large-Bag-Monogram-Canvas-Blue-Red-Spring-Summer-4346-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Bandeau-8x120cm-08-4776-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Pastilles-Key-Ring-M65646-861-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Iphone-Case-LV28-80-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Xmas-Vivienne-Snow-Bag-Charm-And-Key-Holder-M67359-909-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Canvas-Soufflot-MM-Bag-M44816-Red-3305-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Beaubourg-MM-Handbag-in-Monogram-Canvas-M43953-White-2902-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Scarf-175x30cm-5109-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Shine-Shawl-5016-fr.html https://babasacs.de/Celine-Clasp-Classic-Box-Medium-Bag-Red-fr-2061 https://babasacs.de/Hermes-Birkin-42CM-Togo-Leather-Handbags-6109-peach-silver-fr-931 https://babasacs.de/Replica-Luxury-Dior-Lady-Default-Black-fr-141 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Tattoo-Men-s-Sneakers-Boots-Top-Quality-02-5413-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Reverse-Canvas-Mini-Malle-Chain-Bag-3423-fr.html https://babasacs.de/Fendi-Trois-Jour-Medium-Satchel-Bag-Beige-fr-818 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Sunglasses-104-966-fr.html https://babasacs.de/louis-vuitton-monogram-lurex-shawl-14-4972-fr.html https://babasacs.de/Bvlgari-Serpenti-Famed-Clutch-Bag-Earth-Yellow-3020-fr-1943 https://babasacs.de/Fendi-Trois-Jour-Mini-Tricolor-Shopping-Tote-Bag-BlackNudeBlue-fr-587 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Patches-Stickers-Epi-Cluny-BB-Bag-M52484-Pink-2717-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Logo-Bandouliere-Shoulder-Strap-J02391-Marron-4695-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-LV-Escale-Zippy-Wallet-M68841-Blue-7452-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-MONOGRAM-CANVAS-Pallas-WALLET-M58414-Red-7503-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Territory-Ranger-Ankle-Boots-Cognac-Brown-5607-fr.html https://babasacs.de/Christian-Dior-Fall-Winter-2014-Peach&Pink-Original-Leather-Bag-0516-fr-2988 https://babasacs.de/Prada-Golden-Saffiano-Calfskin-Leather-Top-Handle-Bag-fr-2956 https://babasacs.de/Prada-Saffiano-Mini-Promenade-Bag-Black-fr-3009 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Empreinte-Artsy-MM-Bag-M52731-Braided-Black-3786-fr.html https://babasacs.de/Designer-Replica-Hermes-Toolbox-8076-Mens-Coffee-Bag-fr-1446 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Petite-Malle-N94723-Brown-Python-Leather-Black-4398-fr.html https://babasacs.de/Miu-Miu-Dark-Blue-Lambskin-Leather-Top-handle-Bag-fr-2518 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Pegase-Light-55-N41385-Black-2420-fr.html https://babasacs.de/Hermes-Kelly-32cm-Ostrich-Vein-Handbag-Blue-Golden-fr-1317 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Iphone-Case-LV02-6-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Epi-Denim-Leather-Shoulder-Bag-M54217-Grey-2499-fr.html https://babasacs.de/Celine-Trapeze-Dark-Red-Suede-Leather-Bag-fr-2225 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Canvas-Soufflot-BB-Bag-M44815-Beige-3311-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Shearling-LV-Cozy-Mules-13-5401-fr.html https://babasacs.de/LOUIS-VUITTON-SPEEDY-BANDOULIERE-NOIR-30-3961-fr.html https://babasacs.de/Fendi-Black-Snake-Veins-Leather-With-Beige-Ferrari-Leather-Top-handle-Bag-fr-469 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Cherrywood-M53352-4089-fr.html https://babasacs.de/louis-vuitton-Monogram-Giant-Print-Skirt-1A56IF-1519-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Reykjavik-Scarf-45x180cm-02-5095-fr.html https://babasacs.de/Balenciaga-Papier-A5-Rose-Anglaise-fashion-fr-1645 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Classic-Cotton-Beach-Towel-150X95CM-Brown-M72364-4941-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-EPI-Leather-Mini-Luggage-Bag-Black-2540-fr.html https://babasacs.de/Miu-Miu-Marble-Clutch-Color-White-Gold-fr-2611 https://babasacs.de/Celine-Classic-Box-Calfskin-Flap-Bag-Silver-fr-2055 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Sunglasses-83-1111-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Zippy-Wallet-M67549-Red-7682-fr.html https://babasacs.de/louis-vuitton-black-damier-down-coat-1399-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Gloria-Arizona-Flat-Loafers-Monogram-Canvas-Brown-Black-5806-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Onthego-PM-Bag-Monogram-Empreinte-Leather-Black-3905-fr.html https://babasacs.de/Hermes-30cm-Birkin-Bag-Togo-Leather-with-Strap-Orange-Gold-fr-1045 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Iphone6-Iphone7-Holder-Monogram-Savane-Canvas-Rhinoceros-184-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Palk-Monogram-Macassar-Canvas-Backpack-M40637-Black-3520-fr.html https://babasacs.de/Fendi-Peekaboo-Mini-Leather-Satchel-Bag-Orange-fr-628 https://babasacs.de/Saint-Laurent-Medium-Monogram-College-Bag-in-Blue-Goatskin-fr-3192 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Epi-leather-Twist-Wallet-M61179-Red-7305-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-LV-Escale-Stellar-High-top-Sneakers-Stripes-Blue-6558-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Damier-Azur-Canvas-Mini-Pochette-Accessoires-Bag-Brids-Print-N64451-4218-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-X-Supreme-Shearling-Slippers-Red-6450-fr.html https://babasacs.de/Hermes-Constance-Cowskin-Leather-Bag-H017-light-blue-golden-fr-1120 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Capucines-Mini-Bag-Python-Handle-and-Flap-White-2162-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Aftergame-Sneakers-Boots-Elastic-Strap-1A4WPH-Black-6456-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Bracelet-01-247-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Sunglasses-27-1014-fr.html https://babasacs.de/Bvlgari-Serpenti-Original-Leather-Zipped-Wallet-Green-201301-fr-1909 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Chevron-Espadrilles-Black-5647-fr.html https://babasacs.de/louis-vuitton-monogram-lurex-shawl-16-4974-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Epi-Leather-Keepall-45-Bag-Supreme-Black-6862-fr.html https://babasacs.de/Bottega-Veneta-Olimpia-Medium-Intrecciato-Leather-Shoulder-Bag-fr-1879 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Heel-5cm-Run-Away-Pulse-Sneakers-06-6493-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Key-Holder-Cute-Dog-Style-727-fr.html https://babasacs.de/AAA-Dior-Lady-Default-Black-Handbag-fr-151 https://babasacs.de/LOUIS-VUITTON-STUD-TRIM-SHINING-MONOGRAM-IPHONE-CASE-WITH-FOUR-SIZE-205-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Monogram-Canvas-Pallas-M40929-3267-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Time-Trunk-Twist-Wallet-M63778-7246-fr.html https://babasacs.de/Celine-Small-Trapeze-Black-Rainbow-Stripe-Canvas-Tote-fr-2259 https://babasacs.de/LOUIS-VUITTON-ZIPPY-DAUPHINE-WALLET-M69162-4377-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Tote-Bag-with-Strap-One-Handle-Flap-Bag-M48998-Pink-3699-fr.html https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Check-Bracelet-with-Monogram-Flower-286-fr.html https://babasacs.de/Chloé-Marcie-Medium-Perforated-Satchel-fr-2325 https://babasacs.de/Louis-Vuitton-Print-Passport-Cover-M64441-07-7603-fr.html https://babasacs.de/Hermes-Kelly-32cm-Epsom-Leather-Handbag-Orange-Gold-fr-1330 https://babasacs.de/Miu-Miu-Blue-Lambskin-Leather-Top-handle-Bag-fr-2509